
Procesforbedringer - nøglen til en mere effektiv drift
Bedre resultater opnås med fokus på procesforbedringer, ved Kvalitetsledelse, Lean, Balanced Score Card eller Procesledelse mv. Væsentlige elementer i arbejdet med forbedring af organisationens processer inkluderer områder indenfor økonomi såsom Benchmarking, Nøgletalsstyring og Risikostyring Inden for alle områder er dagsordenen digitalisering til at understøtte aktiviteterne effektivt; administrative og gentagne opgaver kan med fordel automatiseres ved hjælp af Robotics Process Automatisation (RPA) Ofte er der ikke tilstrækkelig fokus på, at der er sammenhæng mellem strategi og forbedringsinitiativer samt, at resultaterne rent faktisk udmøntes så alle gevinster opnås. Ved Programledelse ses der på tværs af porteføljen med fokus på den samlede gevinstrealisering

Procesforbedringer - nøglen til en mere effektiv drift
Bedre resultater opnås med fokus på procesforbedringer, ved Kvalitetsledelse, Lean, Balanced Score Card eller Procesledelse mv. Væsentlige elementer i arbejdet med forbedring af organisationens processer inkluderer områder indenfor økonomi såsom Benchmarking, Nøgletalsstyring og Risikostyring Inden for alle områder er dagsordenen digitalisering til at understøtte aktiviteterne effektivt; administrative og gentagne opgaver kan med fordel automatiseres ved hjælp af Robotics Process Automatisation (RPA) Ofte er der ikke tilstrækkelig fokus på, at der er sammenhæng mellem strategi og forbedringsinitiativer samt, at resultaterne rent faktisk udmøntes så alle gevinster opnås. Ved Programledelse ses der på tværs af porteføljen med fokus på den samlede gevinstrealisering

Procesforbedringer - nøglen til en mere effektiv drift
Bedre resultater opnås med fokus på procesforbedringer, ved Kvalitetsledelse, Lean, Balanced Score Card eller Procesledelse mv. Væsentlige elementer i arbejdet med forbedring af organisationens processer inkluderer områder indenfor økonomi såsom Benchmarking, Nøgletalsstyring og Risikostyring Inden for alle områder er dagsordenen digitalisering til at understøtte aktiviteterne effektivt; administrative og gentagne opgaver kan med fordel automatiseres ved hjælp af Robotics Process Automatisation (RPA) Ofte er der ikke tilstrækkelig fokus på, at der er sammenhæng mellem strategi og forbedringsinitiativer samt, at resultaterne rent faktisk udmøntes så alle gevinster opnås. Ved Programledelse ses der på tværs af porteføljen med fokus på den samlede gevinstrealisering