Væsentlige områder i udviklingen indenfor FM/RE området er: Digitalisering til at understøtte aktiviteterne effektivt: o CAFM/IWMS systemer til at styre data om porteføljen og dens drift o Internet of Things (IoT) til at gøre udstyr og lokaler mere intelligente o Robotics Process Automation (RPA) til at automatisere administrative, gentagne opgaver Afklaring af den rette leverancemodel rightsourcing - hvad skal varetages internt/eksternt Ekstern udførelse kan medføre opgaver med: o Leverandørkonsolidering med besparelser prismæssigt og på den interne håndtering o Udbud af services, drift og vedligehold mhp at opnå bedre pris/performance o Outsourcing mhp besparelser, opnåelse af større fleksibilitet og adgang til bedre kompetencer Fastlæggelse af serviceniveauer og udførelsesprincipper, KPI’er og styrings setup både for interne og eksterne leverancer Sikre den rette arealudnyttelse o ved at der er sammenhæng mellem strategi og portefølje o ved at der er fleksibilitet til udvikling ift ændrede behov op eller ned o og ved at der er den rette indretninger ift de konkrete organisationers behov og arbejdsform Det skal sikres, at bygningsporteføljen bevarer sin værdi og understøtter forretningen hensigtsmæssig via en optimal strategi for vedligehold.

Facility Management - skal skabe merværdi til kerneforretningen
Væsentlige områder i udviklingen indenfor FM/RE området er: Digitalisering til at understøtte aktiviteterne effektivt: o CAFM/IWMS systemer til at styre data om porteføljen og dens drift o Internet of Things (IoT) til at gøre udstyr og lokaler mere intelligente o Robotics Process Automation (RPA) til at automatisere administrative, gentagne opgaver Afklaring af den rette leverancemodel rightsourcing - hvad skal varetages internt/eksternt Ekstern udførelse kan medføre opgaver med: o Leverandørkonsolidering med besparelser prismæssigt og på den interne håndtering o Udbud af services, drift og vedligehold mhp at opnå bedre pris/performance o Outsourcing mhp besparelser, opnåelse af større fleksibilitet og adgang til bedre kompetencer Fastlæggelse af serviceniveauer og udførelsesprincipper, KPI’er og styrings setup – både for interne og eksterne leverancer Sikre den rette arealudnyttelse o ved at der er sammenhæng mellem strategi og portefølje o ved at der er fleksibilitet til udvikling ift ændrede behov op eller ned o og ved at der er den rette indretninger ift de konkrete organisationers behov og arbejdsform Det skal sikres, at bygningsporteføljen bevarer sin værdi og understøtter forretningen hensigtsmæssig via en optimal strategi for vedligehold.

Facility Management - skal skabe merværdi til kerneforretningen
Væsentlige områder i udviklingen indenfor FM/RE området er: Digitalisering til at understøtte aktiviteterne effektivt: o CAFM/IWMS systemer til at styre data om porteføljen og dens drift o Internet of Things (IoT) til at gøre udstyr og lokaler mere intelligente o Robotics Process Automation (RPA) til at automatisere administrative, gentagne opgaver Afklaring af den rette leverancemodel rightsourcing - hvad skal varetages internt/eksternt Ekstern udførelse kan medføre opgaver med: o Leverandørkonsolidering med besparelser prismæssigt og på den interne håndtering o Udbud af services, drift og vedligehold mhp at opnå bedre pris/performance o Outsourcing mhp besparelser, opnåelse af større fleksibilitet og adgang til bedre kompetencer Fastlæggelse af serviceniveauer og udførelsesprincipper, KPI’er og styrings setup – både for interne og eksterne leverancer Sikre den rette arealudnyttelse o ved at der er sammenhæng mellem strategi og portefølje o ved at der er fleksibilitet til udvikling ift ændrede behov op eller ned o og ved at der er den rette indretninger ift de konkrete organisationers behov og arbejdsform Det skal sikres, at bygningsporteføljen bevarer sin værdi og understøtter forretningen hensigtsmæssig via en optimal strategi for vedligehold.

Facility Management - skal skabe merværdi til kerneforretningen